Ürün Güvenliğine Yönelik Tedbirler İçin Paydaşlarla Ortak Toplantılar Düzenlendi

COVID süreci ile birlikte özellikle piyasaya arz edilen ürünlerin nihai üreticiye ulaştırılmasına kadarki aşamalarda ürün güvenliği büyük önem kazanmıştır.

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, 11 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmeliğin amacı, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

BK  INTERNATIONAL SUPPLY ürün güvenliği çerçevesinde tedarikçi olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik piyasaya denetim faaliyetlerini yakından takip etmekte ve üreticiler ile ürün güvenliği konusunda etkin bilgi paylaşımına yönelik tedbirleri almaktadır. Ayrıca lojistik sürecinde ürün güvenliğine yönelik tedbirlerin alınamsı için lojistik firmalar ile etkin işbirliğine gitmektedir.

06 Mayıs 2020
Test

Form Gönderimi

Tamam