INCOTERMS

International Supply, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından uluslararası ticarette kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması amacıyla uygulamaya konulan INCOTERMS’i esas alarak dış ticaret faaliyetlerini yürütür.

Sözleşme 

Ürünlerin teslim şekli ve ödeme sürecinde, INCOTERMS’de geçerli terimleri esas alarak sözleşme yapar.

Tarafların haklarının korunması

Dış ticaret sürecinde sözleşmenin taraflarının haklarının etkin korunması için tüm tedbirleri esas alan sözleşmeler yapar.

Dış ticaret işlemleri 

International Supply, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri esas alarak tarafların karşılıklı sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan dış ticaret işlemleri yürütür.

Karşılıklı ticari haklar

International Supply, karşılıklı ticari hakları güvence altına alan bir ticari yaklaşımı benimsemiştir.

Test

Form Gönderimi

Tamam